X

SPORT

Dampskipet Sport på havna i Kristiansund opplyst fotografert ca 1905. Utdrag av foto via Nasjonalbiblioteket. Fotograf Hermann Christian Neupert.PNG

Dampskipet Sport var bygget ved Christianssand Mek Værksted som bygg nr. 61 og levert som passasjerbåt til et selskap i Kristiansund. Verftets byggelister forteller at kjøperen var et partrederi med G. L. Egholm i Kristiansund som bestyrende reder. Hvem som sto bak bestillingen har en ikke kunne finne opplysninger om.

Eieren i Kristiansund ble likevel et aksjeselskap med Karl Bang som bestyrende reder.

 

Skipet, som ble sjøsatt 25. april 1892, var av de mindre dampskip med en lengde på 68 fot. Maskinen skulle kunne gi det en fart av 9 knop.

 

Formålet med ervervelsen var å nytte skipet til skreifisket, men også til lystturer og buksering av andre skip. Ved leveringen hadde skipet en elegant salong akter og en mindre 2. plass salong forut. På grunn av passasjerbekvemmelighetene definerte Romsdals Amtstidende skipet like godt som et ”turistdampskip”.

Passasjersertifikatet var litt sammensatt; inntil 140 passasjerer når skipet gikk i fjordfart, 80 derimot om det gikk i kystfart.

 

Tidlig i 1896 ble skipet solgt. Kjøpesummen var kr. 14.000 og kjøperne var et partrederi i Kristiansund. Det antas at eierandelene var fordelt slik:

3/12-deler: sakfører Harald Hansen

2/12-deler: kjøpmann Arne Arnesen

2/12-deler: kjøpmann Per Louis Johnsen

2/12-deler: skipsreder, senere børskommisjonær Karl Bang

1/12-del:    Anthon A. Hansen

2/12-deler: kjøpmann Joh. Chr. (”I.C.”) Loennechen

(Det er disse som er registrert som eiere når Skipsregisteret i Kristiansund trådte i kraft og skipet ble registrert der 7.9.1903.)

 

Karl Bang, som også hadde vært bestyrende reder i forkant av salget, fortsatte i denne rollen framover.

Karl Bang var en betydelig skikkelse i gamle Kristiansund. I 1894 var det han som frontet en Kristiansundsgruppe med å komme med tilbud på å etablere og drive en dampskipsrute mellom Norge og Spania. Gruppen som Bang representerte, var en av fire tilbydere. Som det vel er kjent var det Otto Thoresen, som med sin rute ”Den subvenerede Norsk-Spanske Linie”, fikk tilbudet.

Karl Bang ble etter hvert børskommisjonær i Kristiansund. Han var også Loyd sin agent i Kristiansund. 

 

Med driften av Sport kunne skipsførerne (det var flere av dem) og mannskapet få svært så variable oppdrag. Selv om det var konkurranse mellom de forskjellige skipsselskapene i Kristiansund var det også et visst samarbeid.

 

Allerede den første sommeren ble Sport satt inn i Kornstadruten, til erstatning for Astrup sin Skutskär.

I desember 1894 kunngjør Kristiansund N. postkontor at dampskipet Sport hver søndag vil sørge for transport av post og aviser fra Kristiansund og fram til Kristvika, Kvernes, Frei og Torvikbukt.

I årene framover skulle det bli mange lystturer rundt til bygdene på Nordmøre og nordover til Trøndelag. I tillegg selvfølgelig masse slepeoppdrag. Redningsoppdrag i forbindelse med havarier og utleie av skipet som ”likbåt” i forbindelse med begravelser var en naturlig del av aktiviteten. Sport ble også leid ut i forbindelse med forsøksfiske etter reker (!) og til sildetransport.

Sommeren 1895 var dr. philos. Johan Hjort, som den gang var konservator ved Det Zootomiske Museum i Kristiania, med Sport på tur vestover havet fra Kristiansund. Oppdraget som Hjort sto for var å foreta temperturmålinger i havet, måle saltinnholdet og samle inn havinsekter.

1895 skulle bli et godt år for Sport-selskapet. I februar 1896 orienteres aksjonærene om at de kan heve 40% utbytte på sine aksjer hos sakfører Harald Hansen.

 

Det påfølgende år hadde Sport en spesiell leietaker, som leide skipet for transport av seg selv fra Kristiansund til Stangvik. Leieren var Fredrik Bruset, kjent sammen med Knud Halset som 1890-tallets ”gullkonger” fra Nordmøre. Bruset hadde for en kort periode reist fra sine gullgruver i Klondyke for å foreta et kort besøk i hjembygden.

 

Med Sport, som for de aller fleste skip som seilte den gang, kom det etter hvert flere grunnstøttinger.

Noen mer alvorlige episoder inntrådte også, ved et par anledninger skulle liv gå tapt.

 

I slutten av januar 1894 var Sport på retur fra Trondheim til Kristiansund. Her skulle kaptein Langseth på Sport miste livet. Kapteinen var på vei opp trappen til akterdekket. Tilfeldighetene førte til at kapteinen gled i trappen samtidig som Sport tok en voldsom overhaling. Dette førte til at kapteinen falt over bord. Selv med full stopp på maskinen og båt satt på vannet, klarte man ikke å finne kapteinen.

 

1. juli 1894 var Sport på lysttur mellom Kristiansund og Utheim på Averøy. 120 passasjerer var om bord, svært mange av dem var barn som var tilsluttet Good-Templarlosjienes ”Børnetempler”.

Like før ankomst til Utheim går Sport på et undervannsskjær og krenger umiddelbart betydelig over på siden, slagsiden var på ca. 45 grader. Det var en betydelig panikk som spredte seg spesielt blant barna. Det varte imidlertid ikke lenge før det kom småbåter fra land og alle passasjerene ble brakt velberget på tørt land.

 

Skadene på skipet var ikke av de alvorligste. Med maskinen gikk det bra, men selvfølgelig var det vannskader på inventaret på grunn av saltvannet som hadde trengt inn i skipet. Eierselskapet hadde hyret veritasagent John Børve i Kristiansund til å berge skipet. Børve på sin side hadde fått med seg dykkeren til Kristiansund Havnevesen. En drøy uke etter uhellet var Sport igjen i drift.

 

En februardag i 1911, under et forrykende uvær, hadde Sport tatt to båter på slep for å få disse effektivt inn til Kristiansund. Under slepet kantret en av de to båtene og de tre om bord omkom. Sport selv, med 24 mann om bord, var selv i fare under uværet når man forsøkte å berge de tre mennene.

Dette forrykende uværet krevde også flere dødsfall. Ut over tre nevnte omkomne, omkom det en fisker fra en forlist kutter fra Vevang samt fire menn, av i alt tolv, som var om bord i ”Haakon” som drev i land ved Knudtzondalen.

 

I desember 1912 ble Sport solgt til Trondheim. Kjøpesummen var kr. 11.000 og overlevering av skipet ble foretatt ved årsskiftet 1912/1913.

Kjøperen var Trondhjems Lægterkompani og Sport ble selskapets sjette skip. Lekterkompaniet var godt kjent med Sport, da de hadde leid skipet ved en rekke anledninger.

 

Sport sin endelige historie og skjebne etter det ble solgt fra Kristiansund er ikke undersøkt.Publisert: 04.02.2018 av Jørgen Strand

Tilbake

Kontakt oss

Norsk Skipsfartshistorisk Selskap Nordmøre  

Vågeveien 7
6509 Kristiansund  

Besøksadresse:  
Loennechengården, Vågeveien 7 - midt på Vågekaia.


post@skipshistorisk.no

Organisasjonsnr.: 891 831 242 MVA

Foreningen er tilknyttet Grasrotandelen.