X

MØRINGEN

Møringen malt i 1896. Maleriet tilhører Norsk Skipsfartshistorisk Selskap Nordmøre.PNG

Dampskipet Møringen var det siste dampskipet som gikk i utenriksfart og som hørte hjemme i Kristiansund før investeringene i skip tok seg opp de første årene av første verdenskrig.Byen hadde likevel etter salg av Møringen et seilskip, jernbark Eline, som gikk på utlandet. Eline forliste 30. januar 1912.

 

Møringen var bygget ved Clyde i Skottland i 1871 og levert som Saga til et skotsk rederi. I 1881 ble skipet solgt til England, hvorfra det ble innkjøpt til Kristiansund i 1890.

I 1917 grunnstøtte det under navnet F. Heredia ved Cornwallkysten og ble oppgitt.

 

I over 20 år hørte skipet hjemme i Kristiansund..

 

SAGA ble som nevnte innkjøpt til Kristiansund i 1890 av et interessentskap som var oppgitt representert ved H. Bang. Skipet ble omdøpt Møringen og satt inn i fruktfarten fra Karibia /Sentral-Amerika og inn til USA. Også Kristiansundsskipene  Antonio Zambrana og Christian Johnsen gikk periodevis i samme farten.

 

Når Den Norsk Stat sendte ut sin anbudsinnbydelse om etablering av en subsidiert dampskipsrute mellom Norge og Spania kom det inn fire tilbud, et av dem fra en gruppe i Kristiansund representert ved Karl Bang. Av skipene Bang på dette tidspunktet kunne tilby ruten var bl. a. Møringen og Christian Johnsen.

Som kjent var det Otto Thoresen som fikk tilslaget på det som ved oppstarten i januar 1894 ble profilert som ”Den subvenerede Norsk-Spanske Linie”.

 

I 1898 ble Møringen solgt til et aksjeselskap i Kristiansund. I 1906 kjøpte skomaker Søren Næss skipet på tvangsauksjon. Tre år senere ble eierskapet omdannet til et partsrederi hvor Søren Næss eide 6/7-parter og skipskaptein Jacob Chr. Borch, også fra Kristiansund, den siste 7-parten. Jacob Chr. Borch skulle føre Møringen også under ny reder i Haugesund, helt fram til 1914. Da overtok han førerfunksjonen på d/s Ripa, kjent som Kristiansunds ”skoleskip” for ungdommer som ville mønstre på dampskip.

I 1911 ble skipet solgt til et Røgenesselskap i Haugesund og fikk da sitt siste navn.

I juli 1916 ble skipet solgt til hovedstaden og grunnstøtte som nevnt innledningsvis på Cornwallkysten i slutten av april påfølgende år.Publisert: 04.02.2018 av Jørgen Strand

Tilbake

Kontakt oss

Norsk Skipsfartshistorisk Selskap Nordmøre  

Vågeveien 7
6509 Kristiansund  

Besøksadresse:  
Loennechengården, Vågeveien 7 - midt på Vågekaia.


post@skipshistorisk.no

Organisasjonsnr.: 891 831 242 MVA

Foreningen er tilknyttet Grasrotandelen.