X

SURENDALSFJORD

Surendalsfjord fra MRF sitt arkiv.jpg Surendalsfjord Alv Fostervold og kollega antatt sommeren 1916.jpg

DS Surendalsfjord var det siste fartøyet som ble bygget i de lokale rederiene i fylket vårt før de fleste av dem samlet seg om Møre Fylkes Ruteselskap den 1.juni 1920.
Surendalsfjord var bestilt ved Aker Mek. Værksted av Nordmør Dampskibsselskab A/S og ble levert i februar 1915. Surendalsfjord var bygget for å imøtekomme krav til komfort som etter hvert gjorde seg gjeldende samtidig som fartøyet skulle være klar til å gå inn å få trafikkgrunnlaget i trafikken på Sunndalsøra på grunn av utbyggingen av Aura-anlegget.
Her skulle det være bra å være; passasjersertifikatet var på 400 plasser og farten var på 12,5 knop på det 151,5 fot lange fartøyet. Her var damelugar og sovelugarer, det var w.c. innrettet som vannklosetter med automatisk vannspyling, her var 1.klasses røykelugarer og det var livbåter på så vel kommandobrua som på promenadedekket. Det var dampankerspill og dampspill for innhiving av fortøyningstau. Elektrisk lys er installert overalt, selv i lasterom som i restaurasjonskjeller og så vel i kompass som i sidelanterner og i topplanterner.
Maskinen om bord er en trippel ekspansjonsmaskin på 700 hestekrefter med bueslag, styring og variabel ekspansjon. I presentasjonen av fartøyet heter det at Surendalsfjord var konstruert av selskapets tekniske konsulent, ingeniør Kvande, som selv har kontrollert arbeidets utførelse. Det summeres opp at selskapet har fått seg overlevert et passasjerskip som i alle deler er komplett og moderne.
Allerede i juli 1916 ble skipet solgt til et russisk kompani. Salget foregikk med Otto Sverdrup (polfareren?), Sandviken, som mellommann. 15. juli 1916 ble det utferdiget skjøte til Sverdrup med en kjøpesum på 435 tusen kroner. 2. august registreres skjøtet i Skipsregisteret i Kristiansund og dagen etter forlater Surendalsfjord Kristiansund for siste gang. Det er mannskap fra Nordmør Dampskibsselskab A/S som selv leverer skipet til de nye eierne i Arkhangelsk. Alv Kr. Fostervold (1894 – 1970) reiste til sjøs første gang i 1912 om bord i d/s ”San Telmo” (Otto Thoresen Linie). I 1916 var Fostervold mannskap på ”Surendalsfjord” og var med på å levere skipet til Arkhangelsk i august 1916. Mannskapet returnerte til Norge ved å reise Russland på langs ned til Leningrad, deretter over til og gjennom Sverige og videre hjem til Kristiansund.
Det skulle bli høst 1917 før Surendalsfjord endelig slettes i skipsregisteret (”som overgaat til udenlands eiendom”).

DS SURENDALSFJORD
Byggested: Akers Mek. Værksted, Kristiania
Beskrivelse:Dampskip av stål, takling: tomastret skonnert
Bilbrev: Avgitt av Byfogden i Kristiania 11.2.1915
Kallesignal: M.K.T.F.
Tonnasje:
Brutto: 440,34
Netto: 254,37
Lengde: 151,5 fot
Bredde: 23,1 fot
Dybde: 17,25 fot

HISTORIKK
1915 Februar: Levert til Nordmør Dampskibsselskab A/S, Kristiansund.
1916 Juli: Solgt til et rusisk kompani gjennom Otto Sverdrup, Sandviken.
Kjøpesum kr. 435.000.
1916 August: Levert ny eier i Arkhangelsk av mannskap fra Nordmør
Dampskibsselskab A/S

Videre skjebne ukjent.

Fra vår "Historiske protokoll" henter vi følgende:
Dampskibet «Surendalsfjord»
blev bygget med den tanke at opta rutetrafik mellom Trondhjem – Kristiansund – Sundalen med særlig henblikk paa den store rørelsen som Aura-anlægget o.l hadde skapt. Skibet blev bygget ved Akers mek. Værksted, Kristiania, 1914-15, og blev levert fra værkstedet februar 1915. Krigen bragte forstyrrelser i denne plan, Aura blev standset, og skibet laa mest i oplag. Gik en tid i Trondhjemsruten, men naar mindre tjenlig, stort som det var, tok det meget tid ved de mange anløp og det holdt ikke ruten. Skibets længde var 161 fot (korrrekt 151,5), bredde 23 fot og dybde i ridset til hoveddækket 11 fot. Høiden under stormdækket 7 fot. Hadde certificat for 400 passagerer. Det var fuldt tidsmæssig indredet overalt. Elektrisk lys. Fart 12 ½ mil. 2 lasterom paa til sammen 1000 tdr. 2 dampvincher. Lasteevne ca 200 tons. Delvis sentralopvarming. Maskinen triple expansion paa 700 HK med bueplog, styring og variabel expansion. Gangskiftning og tørning foregik med damp. Dampkjellen var 13 ¼ fot diameter og 11 fot lang, hadde 3 fyrgange og 180 pund arbeidstryk. Det var indtil da byens største og flottest utstyrte passengerdampskib. Den 21. juli 1915 paabegyndte skibet rute Kristiansund – Ålesund – Moldøen - Bergen. Denne rute fik efterhaanden meget god søkning baade av passagerer og gods – og det vakte derfor den største bestyrtelse, da det blev bekyndt at skibet var solgt til Russland, for at anvendes som inspektionsskib i Hvidehavet, Karahavet og langs Murmanskkysten. Skibet førtes av kaptein Knut Alnes, der avgikk med det fra Kristiansund den 3. august 1916 for at avlevere det i Arkhangelsk. Tilbakereisen for de som var med paa denne tur foregik gjennom Russland til Leningrad og videre gjennom Sverige.Publisert: 11.12.2017 av Jørgen Strand

Tilbake

Kontakt oss

Norsk Skipsfartshistorisk Selskap Nordmøre  

Vågeveien 7
6509 Kristiansund  

Besøksadresse:  
Loennechengården, Vågeveien 7 - midt på Vågekaia.


post@skipshistorisk.no

Organisasjonsnr.: 891 831 242 MVA

Foreningen er tilknyttet Grasrotandelen.