X

QUEEN OF THE FLEET, seilkutter

Queen of the Fleet Foto tilhører Grethe Nissen.png QUEEN OF THE FLEET modell tilhørende Trygve Solhaug (1).jpg QUEEN OF THE FLEET på slipp.jpg QUEEN OF THE FLEET. Motor er installert.jpg

Første forsøk på etablering av en havfiskeflåte i Kristiansund

Et interessentskap i Kristiansund, bestående av havnefogd Schjetnan, sakførerne Fasting, Selmer og Bjørn samt Julius Loennechen, B. Heide, B. With og doktor Trumpy, sto bak et forsøk på å etablere en havfiskeflåte i Kristiansund. Gruppen sendte kaptein Thomas Olsen til en auksjon i Yarmouth i England. Her fikk Olsen tilslaget på sju fiskekuttere.

Av disse var også ”Queen of the Fleet”, den minste av dem.

23. januar 1890 avseilte de sju fra Yarmount og 31. januar 1890 kom ”Queen of the Fleet” inn på havna i Kristiansund.

Skipene hadde kappseil fra Yarmount til Kristiansund, og det ble ”minstemann”, Queen of the Fleet”, som ble ”førstemann hjem”.

Tiltaket med etablering av en havfiskeflåte ble imidlertid ikke noe suksess og de fleste av kutterne ble liggende i Vågen i opplag utover våren.

En av de sju var ”Alert”. ”Alert” var senere eiet av Ole T. Flakke. Et annet skip var ”Indland”, som etter hvert hørte hjemme i Sjursvika i Kristiansund.

”Queen of the Fleet” ble raskt overtatt av I. C. Loennechen. Han nyttet skipet i ”slofarten” – som oppkjøpsfartøy for skrei på Lofoten og Finnmarken.

”Queen of the Fleet” var bygget i Great Yarmouth i 1872 og altså innkjøpt til Norge i 1890.

Fram til 1902 var skipet eiet av I. C. Loennechen, som da solgte skipet til Hammerfest.

I en gammel bibel har eieren foretatt følgende inskripsjon (om bibelen):

"Tilhører mig Ved navn John Anderssen Tomasjord af Balsfjord, fører av Kutter Queen of the Fleet.

Skrevet den 26. mai 1905. Under Seil til Norge med Sel Fangst.”

I 1906 ble ”Queen of the Fleet” solgt på nytt, nå til Feddersen & Nissen, også i Hammerfest.

Motor ble installert i 1913. Skipet ble videresolgt til nye eiere i Hammerfest både i 1914 og i 1939. I Feddersen & Nissens eiertid fungerte skipet som ishavsskute.

Under deler av 2. verdenskrig var ”Queen of the Fleet” innleid til erstatningshurtigruten og ble satt inn i den risikoutsatte trafikken mellom Tromsø og kystsamfunnene i Finnmark.

I 1956 endret skipet navn til ”Ny-Queen”.

31.10.1963 grunnstøtte ”Ny-Queen” ved Varg-sund på reise Indrefjord – Alta i ballast.

Årsak: rormannen sovnet.

 Publisert: 11.12.2017 av Jørgen Strand

Tilbake

Kontakt oss

Norsk Skipsfartshistorisk Selskap Nordmøre  

Vågeveien 7
6509 Kristiansund  

Besøksadresse:  
Loennechengården, Vågeveien 7 - midt på Vågekaia.


post@skipshistorisk.no

Organisasjonsnr.: 891 831 242 MVA

Foreningen er tilknyttet Grasrotandelen.