X

BERGLJOT, galeas

Bergljot som flaggskip i Kristiansund. Foto utlånt av Bøfjorden Sjøbruksmuseum.jpg

Flere av jaktene og galeasene som kom til Nordmøre var bygget i Hardanger.

Slik var det også med jakt Bergljot. Denne var bygget i Rosendal i Kvinnherad i 1879 for partsrederiet Nicolay Holm og Ole Skyldstad. I forbindelse med dødsfall blir skipper Ole Skyldstad eneeier i 1891. Skyldstad eier og driver jakta fram til 1908. Da kommer hun til Kristiansund og Nordmøre og det er kjøpmann Hans Chr. Aass sammen med John Strand som har kjøpt henne. Senere samme året overdras Bergljot til Johan Drøpping, Kr. Hjelkrem og John Strand.  I denne tiden skjer nok også ombygging av Bergljot fra jakt til galeas. Det skjer en del transaksjoner omkring Bergljot før eierforholdene stabiliserer seg rundt 1922. Da er det Kr. Hjelkrem og John Strand som hver eier en halvpart i henne, et eierskap som går fram til 1936. Det er John Strand som er skipper om bord med broren Kristian som bestmann.

Bergljot er et trofast ekspedisjonsfartøy på Lofoten og Finnmarken. Skreien ble gjerne tørket på Aspholmen, som Kr. Hjelkrem eide, men Bergljot leverte også mye som ble tørket på Langholmen på Tustna.

I 1936 er Bergljot sine dager som slofarer historie. Skipet blir solgt til Sporveiens Bensindepot, Nor A/S, i Oslo. Før Bergljot forlater Kristiansund blir hun underlagt store forandringer ved Sterkoder Mek. Verksted AS. Her blir også en 120 HK Union motor satt inn. Hun er nå ombygd for å frakte drivstoff og får etter hvert navnet «Nor 10». I 1948 blir hun solgt for siste gang til Arne Kvåle i Strandvik og under sitt nye navn Heimfjell forliser gamle Bergljot like før jul 1949.

 Publisert: 12.12.2017 av Jørgen Strand

Tilbake

Kontakt oss

Norsk Skipsfartshistorisk Selskap Nordmøre  

Vågeveien 7
6509 Kristiansund  

Besøksadresse:  
Loennechengården, Vågeveien 7 - midt på Vågekaia.


post@skipshistorisk.no

Organisasjonsnr.: 891 831 242 MVA

Foreningen er tilknyttet Grasrotandelen.