X

Bli medlem

Skipet.jpg

Å være medlem av Norsk Skipsfartshistorisk Selskap Nordmøre skal kunne gi muligheter for å bli bedre kjent med skip, skipsfart og sjøfartsmiljø. Dette skal våre medlemmer oppnå på flere måter.
 
SKIPET
er magasinet til vår ”moderforening”; Foreningen Skipet, Norsk Skipsfartshistorisk Selskap.
Dette kommer til medlemmene fire ganger pr. år. Magasinet er på vanligvis 64 sider, men det er omtrent alltid innsmett-sider. Her er mye godt lesestoff.
 
I lokalforeningen
har vi møter andre og siste torsdag i måneden i vårt eget lokale på gateplan i Vågeveien 7 i Kristiansund (Loennechengården).

På møtekveldene åpner vi dørene vel kl. 18. Møtet starter kl. 19:00.
  
På disse møtene er det foredrag med lokal eller ekstern foredragsholder hvor temaet gjerne er skips- eller lokalhistorisk.

Gjennom de siste år har vi definert de fleste av disse møtene som ”åpne møter”, slik at hvem som helst kan komme for å få høre spennende og interessante foredrag.
Her er fri adgang, vi spanderer dessuten kaffe og nystekte vafler til publikum.
Noen møter vil likevel alltid bli definert som medlemsmøter, hvor da kun betalende medlemmer har adgang.

I april har vi årsmøte, i juni prøver vi å arrangere rekeaften, siste torsdag i august starter vi høst programmet gjerne med en ekskursjon eller en aktivitet utenfor egne lokaler, mens vi i desember avslutter årets aktiviteter med julemøte, hvor det også er anledning å ha med ledsager.

Aktivitetsprogrammene for foreningen sendes ut til medlemmene to ganger i året: primo januar og medio august. 

Det vil bli opplyst på TV-skjerm i vårt utstillingsvindu som forteller om det kommende møte, om det enkelte møte prøver vi å tilrettelegge med forhåndsomtale her på våre nettsider, på TV-skjerm i utstillingsvindu, gjerne også i Tidens Krav, på nettstedet brunsvika.net samt på facebookgruppen Skipet, Norsk Skipsfartshistorisk Selskap. Medlemmer med e-postadresse får tilsendt på mail forhåndsinfo om hvert enkelt møte.

Vi har eget bibliotek, i dag omfatter dette ca. 1.300 bøker, i tillegg finnes det en masse magasiner. Det er kostnadsfritt for medlemmene å låne fra biblioteket vårt.

Statutter 
for Norsk Skipsfartshistorisk Selskap Nordmøre finner du på denne nettsiden under ”om oss”.
Hva koster medlemskapet?
Medlemskontingenten er litt sammensatt.

De aller fleste velger å være medlem av vår ”moderforening” Foreningen Skipet, Norsk Skipsfartshistorisk Selskap. 

Her er årskontingenten kr. 400,-, og man får magasinet ”Skipet” kostnadsfritt tilsendt fire ganger pr.år.

Medlemmer av ”moderforeningen” kan tegne medlemskap i vår egen lokalforening for en årskontingent kr. 350,-.

Ektefelle, samboer eller registrert partner til medlem, kan bli medlem i lokalforeningen uten å betale kontingent til ”morforeningen”. Årskontingent for ektefelle,samboer eller registrert partner til medlem, er kr. 100.-.

De som kun ønsker å være medlem av vår egen lokalforening betaler en årskontinget på kr. 550,-.

Inkludert i medlemskapet i lokalforeningen er vårt eget temahefte for det år kontingenten gjelder for.

Den enkleste måten å bli medlem på er å sende en e-post til oss (post@skipshistorisk.no) med opplysninger om navn og adresse, gjerne også telefonnummer og e-postadresse – samt hvilket medlemsalternativ som velges. 
Samtidig med dette betaler du inn kontingenten enten til begge foreningene – totalt kr. 750 – til vår konto nr. 3930.01.13218. Vi videresender da kr. 400 til”morforeningen” og du får ettersendt SKIPET som allerede måtte være utgitt tidligere i året.

Alternativt innbetaler du kr. 550 dersom du velger kun lokalt medlemskap.

 

Kontakt oss

Norsk Skipsfartshistorisk Selskap Nordmøre  

Vågeveien 7
6509 Kristiansund  

Besøksadresse:  
Loennechengården, Vågeveien 7 - midt på Vågekaia.


post@skipshistorisk.no

Organisasjonsnr.: 891 831 242 MVA

Foreningen er tilknyttet Grasrotandelen.