X

Bli medlem

Skipet.jpg

Å være medlem av Norsk Skipsfartshistorisk Selskap Nordmøre skal kunne gi muligheter for å bli bedre kjent med skip, skipsfart og sjøfartsmiljø. Dette skal våre medlemmer oppnå på flere måter.
 
SKIPET
er magasinet til vår ”moderforening”; Foreningen Skipet, Norsk Skipsfartshistorisk Selskap.
Dette kommer til medlemmene fire ganger pr. år. Magasinet er på vanligvis 64 sider, men det er omtrent alltid innsmett-sider. Her er mye godt lesestoff.
 
I lokalforeningen
har vi møter andre og siste torsdag i måneden i vårt eget lokale på gateplan i Vågeveien 7 i Kristiansund (Loennechengården).

På møtekveldene åpner vi dørene kl. 18.00. Møtet starter kl. 19:00.
  
På disse møtene er det foredrag med lokal eller ekstern foredragsholder hvor temaet gjerne er skips- eller lokalhistorisk.

Gjennom de siste år har vi definert de fleste av disse møtene som ”åpne møter”, slik at hvem som helst kan komme for å få høre spennende og interessante foredrag.
Her er fri adgang for medlemmer, mens "ikke-medlemmer" betaler kr. 100.-. Vi spanderer dessuten kaffe og nystekte vafler til publikum.
Noen møter vil likevel alltid bli definert som medlemsmøter, hvor da kun betalende medlemmer har adgang.

I april har vi årsmøte, i juni prøver vi å arrangere rekeaften, sist i august starter vi høstprogrammet gjerne med en ekskursjon eller en aktivitet utenfor egne lokaler, mens vi i desember avslutter årets aktiviteter med julemøte, hvor det også er anledning å ha med ledsager.

Aktivitetsprogrammene for foreningen sendes ut til medlemmene to ganger i året: primo januar og medio august. 

Det vil bli opplyst på TV-skjerm i et av våre utstillingsvinduer som forteller kort om det kommende møte. Om det enkelte møte prøver vi å tilrettelegge med forhåndsomtale gjerne i Tidens Krav, på nettstedet brunsvika.net samt på facebookgruppen Skipet, Norsk Skipsfartshistorisk Selskap. Medlemmer med e-postadresse får tilsendt på mail forhåndsinfo om hvert enkelt møte.

Vi har eget bibliotek, i dag omfatter dette om lag 2.000 bøker, i tillegg finnes det en masse magasiner. Det er kostnadsfritt for medlemmene å låne fra biblioteket vårt.

Statutter 
for Norsk Skipsfartshistorisk Selskap Nordmøre finner du på denne nettsiden under ”om oss”.
Hva koster medlemskapet?
Medlemskontingenten er litt sammensatt.

De aller fleste velger å være medlem av vår ”moderforening” Foreningen Skipet, Norsk Skipsfartshistorisk Selskap. 

Her er årskontingenten kr. 400,-, og man får magasinet ”Skipet” kostnadsfritt tilsendt fire ganger pr.år.

Medlemmer av ”moderforeningen” kan tegne medlemskap i vår egen lokalforening for en årskontingent kr. 400,-.

Ektefelle, samboer eller registrert partner til medlem, kan bli medlem i lokalforeningen uten å betale kontingent til ”morforeningen”. Årskontingent for ektefelle,samboer eller registrert partner til medlem, er kr. 100.-.

De som kun ønsker å være medlem av vår egen lokalforening betaler en årskontinget på kr. 600,-.

Inkludert i medlemskapet i lokalforeningen (dog ikke for ektefeller etc.) er vårt eget temahefte for det år kontingenten gjelder for.

Den enkleste måten å bli medlem på er å sende en e-post til oss (post@skipshistorisk.no) med opplysninger om navn og adresse, gjerne også telefonnummer og e-postadresse – samt hvilket medlemsalternativ som velges. 
Samtidig med dette betaler du inn kontingenten, alternativt for begge foreningene – totalt kr. 800 –, til vår konto nr. 3930.01.13218. Vi videresender i slike tilfeller kr. 400 til”morforeningen” og du får ettersendt SKIPET som allerede måtte være utgitt tidligere i året.

Alternativt innbetaler du kr. 600,- dersom du velger kun lokalt medlemskap. Så kan du alternativt tilknytte ektefelle etc. mot en tilleggsbetaling på kr. 100,-.

Kontakt oss

Norsk Skipsfartshistorisk Selskap Nordmøre  

Vågeveien 7
6509 Kristiansund  

Besøksadresse:  
Loennechengården, Vågeveien 7 - midt på Vågekaia.


post@skipshistorisk.no

Organisasjonsnr.: 891 831 242 MVA

Foreningen er tilknyttet Grasrotandelen.