X

Tillitsvalgte

Styret.jpg

Tillitsvalgte i Norsk Skipsfartshistorisk Selskap Nordmøre, etter valg på årsmøtet 20. april 2017 

 

Styret:

Jørgen Strand, leder, valgt i 2017 for to år

Per Nesje, nestleder, valgt i 2017 for to år

Kåre Bjarne Fure, sekretær, valgt i 2016 for to år

Asbjørn Ersvik, kasserer, valgt i 2016 for to år

Ole Sager, styremedlem, valgt i 2017 for to år

 

Tre vararepresentanter, valgt for ett år:

John Kleivset, 1. vararepresentant                    

Edvin Orholm, 2. vararepresentant                    

Gjøran Storsæther, 3. vararepresentant                       

 

Møtekomité

Arnfinn Herkedal                           

Håkon Arnold Pettersen               

Ivar Nedal                                        

Harald Klausen                              

 

Utvalg for ”Historisk arkiv Norsk Skipsfartshistorisk Selskap”

Hans Jarle Larsen

Jørgen Strand

Per Nesje

Magne Johan Grav

Håkon Bloch

Kjell Herkedal

Asbjørn Ersvik

Stein Sættem

Anton Brattøy

Arnfinn Herkedal

Paul Bakkemyr

Edvin Orholm

Asbjørn Hansen

Ole Sager

 

Revisor og vararevisor

Revisor: Magne Grav                                

Vararevisor:  Gudmund Joar Bratrud

 

Valgkomité

Leder Arnfinn Herkedal               

Medlemmer Asbjørn Hansen og Håkon Arnold Pettersen    

Vararepresentant    Hans Jarle Larsen 

 

Bildet:

Styret valgt på årsmøtet 20. april 2017. Fra venstre Per Nesje, leder Jørgen Strand, Kåre Bjarne Fure, Ole Sager og Asbjørn Ersvik. Foto Håkon Bloch.

           

 

Kontakt oss

Norsk Skipsfartshistorisk Selskap Nordmøre  

Vågeveien 7
6509 Kristiansund  

Besøksadresse:  
Loennechengården, Vågeveien 7 - midt på Vågekaia.


post@skipshistorisk.no

Organisasjonsnr.: 891 831 242 MVA

Foreningen er tilknyttet Grasrotandelen.